Exposición "Cadros por libros", alimentos, acollida e roupa para A Escola María Soliña da India 2015


Donacións de pinturas, esculturas e fotografías de formato pequeno ou median á ONG SHANGAINDIAExpostas do 30 de abril ao 3 de Maio de 2015 na sala de exposicións da Capela do Hospital en Cangas. O obcxetivo é acadar mais axuda para a Escola María Soliña de Pubai (Odisha-India). Adquirindo unha obra achegas alimentos, roupa, acollida e libros para as nenas e nenos de Umasankar Vidyalaya School sustentada por ShangaGaliciaIndia.

Organiza
IES María Soliño,
 Monte Carrasco nº 3,
 3940 Cangas
 referencia: "Cadros por libros"

Varios Artistas
As obras donadas empregaranse sóamente con fins solidarias a prol da escola. As obras que non se venderon quedaron na ONG para próximas exposicións.


 


Faro de Vigo: Salvar a María Solina da India


29 Artistas Solidarios a prol da Escola María Soliña da India
Expoñen:

Bris
Javier Rios
Beatriz Suárez
Javier Teniente
Xosé Guillermo
Ernesto Parcero
Eva Pena Fandiño
Paula Broullón Costas
Paula Paradela Castro
Manuel Cerviño García
Ana Billegas
Lito Portela
Walter Branca
Nel D. Pinheiro
Álvaro Rodríguez
Antonio Diaz Pereira
Liberata Freire Bernárdez
Rubén
Carlos Otero
Sara Pérez Bello
Javier Ben Couto
Ernesto Parcero
José Ucha
Toni Casaus
Peisman
M. Pizcueta
A. Bastón
Claudia Branca